Waarom is MediaMomentje.nl belangrijk?

Onze samenleving medialiseert in toenemende mate. De snelheid van het nieuws, de vaart van technologische ontwikkelingen en de uitdaging om ‘bij te blijven’ neemt zienderogen toe. Gezamenlijk reflecteren op media, deze kritisch te beschouwen en hiervoor de tijd nemen wordt daarmee urgenter.